Rehabilitacja oddechowa

Rehabilitacja oddechowa

Rehabilitacja oddechowa z BTL SIS ma na celu wzmocnienie przepony, mięśni międzyżebrowych oraz poprawę krążenia krwi w okolicy klatki piersiowej.

Rehabilitacja pacjentów z problemami ze strony układu oddechowego, szczególnie po zakażeniu koronawirusem, jest niezwykle istotna.

Pacjenci z COVID-19 mogą charakteryzować się następującymi objawami:

 • zła kondycja fizyczna
 • duszności po aktywności fizycznej i atrofia mięśni (w tym mięśni oddechowych i mięśni tułowia)
 • problemy w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie i zaburzenia psychiczne, takie jak zespół stresu pourazowego.

Dane sugerują również, że 6% wszystkich pacjentów i 71% pacjentów z ciężką postacią COVID-19 wymaga sztucznej wentylacji płuc. Biorąc pod uwagę długotrwałą wentylację płuc i znieczulenie u pacjentów z COVID-19, istnieje wysokie ryzyko rozwoju zespołu zaburzeń. Jest to dysfunkcja przepony wywołana wentylacją, której objawami są:

 • zanik włókien przepony
 • przebudowa włókien mięśniowych, zwłaszcza przy długotrwałej wentylacji mechanicznej
 • zmniejszona kurczliwość i osłabienie.

Terapia polem elektromagnetycznym

Kompleksowe programy rehabilitacyjne powinny obejmować metody, które pomagają przywrócić kurczliwość przepony oraz mięśni międzyżebrowych, poprawić upośledzoną wentylację płuc, hemodynamikę, wymianę gazową w niewydolności oddechowej oraz poprawić jakość życia pacjentów w przyszłości.

Terapia polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności BTL SIS jest z powodzeniem stosowana w chorobach układu oskrzelowo-płucnego, ponieważ:

 • działa rozszerzająco na naczynia krwionośne • poprawia hipokoagulację
 • rozszerza oskrzela
 • zmniejsza stany zapalne
 • normalizuje autonomiczną regulację oddychania zewnętrznego. Ponadto zastosowanie tej metody pomaga również zmniejszyć obrzęk śródmiąższowy i komórkowy w błonach śluzowych płuc i oskrzeli.

Mechanizm działania

Mechanizm działania BTL SIS oparty jest na reakcji neurofizjologicznej zwanej potencjałem czynnościowym. Terapia BTL SIS opiera się na interakcji między polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności a ciałem ludzkim. Intensywne pole elektromagnetyczne depolaryzuje tkanki nerwowe i wywołuje skurcze mięśni.

Rehabilitacja oddechowa z BTL SIS ma na celu wzmocnienie przepony, mięśni międzyżebrowych oraz poprawę krążenia krwi w okolicy klatki piersiowej. BTL SIS wywołuje intensywne, ale delikatne skurcze mięśni oddechowych. Pozwala to na bardziej aktywną rehabilitację oddechową również u pacjentów, którzy przeszli ciężkie zapalenie płuc.

Stymulację przepony i mięśni międzyżebrowych można również zastosować w rehabilitacji pacjentów z atrofią mięśni przepony po zakończonej, długotrwałej wentylacji mechanicznej w celu przywrócenia efektywnego procesu oddychania. Ponadto BTL SIS jest również bardzo skuteczny w rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego. Pierwsze dwa miesiące po przejściu ciężkiej postaci zakażenia koronawirusem będą najbardziej obiecujące w rehabilitacji oddechowej – jest to okres okna terapeutycznego.

Stymulację polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności BTL SIS należy wykonywać w połączeniu z fizjoterapią jako kompleksowy program fizjoterapii oddechowej obejmujący:

 • mobilizację kręgosłupa piersiowego oraz szyjnego
 • stymulację przepony
 • rozluźnienie pomocniczych mięśni oddechowych
 • stymulację wszelkich innych osłabionych mięśni z powodu przedłużającej się bezczynności.

Kluczowe cele rehabilitacji

 • Regresja szczątkowych ognisk zapalnych, zwapnień w płucach, ognisk niedodmy
 • Poprawa krążenia krwi i limfy, poprawa trofiki, zmniejszenie nadciśnienia krążenia płucnego
 • Poprawa drożności i drenażu oskrzeli
 • Efekt defibrosowania, zapobieganie zwłóknieniu
 • Przywrócenie struktury błony śluzowej oskrzeli, obrony immunologicznej, tkanki limfatycznej
 • Poprawa wentylacji płuc
 • Wzmocnienie odporności nieswoistej

Efekty terapeutyczne

Według badań stymulacja elektromagnetyczna mięśni oddechowych wykonana powyższymi technikami, prowadzi do znacznego wzrostu ciśnienia podczas wydechu, do znacznej poprawy funkcji wydechowej oraz zwiększenia objętości oddechowej w porównaniu z maksymalnymi wynikami wysiłkowymi pacjentów. Metoda ta jest nieinwazyjna i komfortowa dla pacjenta.

Wzmacnianie mięśni

Na etapie rekonwalescencji u pacjentów może wystąpić spadek siły dużych mięśni, co prowadzi do ograniczenia czynności życia codziennego. W połączeniu z ćwiczeniami, które rozwijają siłę i wytrzymałość siłową głównych grup mięśni, można również zastosować stymulację polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności BTL SIS mięśni osłabionych lub stymulację dużych grup mięśni, w szczególności mięśni czworogłowych.

Przeciwwskazania

 • Niestabilność stanu somatycznego i neurologicznego
 • Zespół hipertermiczny (temperatura ciała powyżej 37,8−38°C)
 • III typ niewydolności krążeniowo-oddechowej
 • Rozedma płuc
 • Odma opłucnowa
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • Niewydolność nerek, niewydolność wątroby powyżej stadium III
 • Poważne zaburzenia rytmu i przewodzenia (dodatkowe skurcze komorowe wielopunktowe, przedsionkowo-komorowy AV, tachysystoliczna postać migotania przedsionków)
 • Zespół krwotoczny, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, krwotok płucny i obecność krwi w plwocinie
 • Zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich, odma opłucnowa, podejrzenie nowotworu w obszarze oddziaływania
 • Posiadanie rozrusznika serca i metalowych ciał obcych
 • Ciężkie zatrucie

ilość zabiegów: min. 10

częstotliwość: codziennie

cena: 80 - 100 zł

Masz więcej pytań lub chcesz umówić zabieg?

sprawdź bogatą ofertę naszych zabiegów